SEMINARI

Kolašin, 5 -9. maj 2008. godine

ODRŽAN 3. SEMINAR – FARM MENADŽMENT

U Kolašinu je od 5. do 9. maja 2008. godine u organizaciji USDA - Ministarstva poljoprivrede SAD i Ministarstva poljoprivrede, šu-marstva i vodoprivrede Crne Gore, održan treći seminar na temu FARM MENADŽMENT. Opširnije >>

Pljevlja, 07. mart 2008. godine

Savjetovanje iz oblasti ratarsko-povrtarske proizvodnje

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji u saradnji sa oštinskom poljoprivrednom službom iz Pljevalja održala je u Pljevljima, 07. marta. 2008. godine Savjetovanje iz oblasti ratarsko-povrtarske proizvodnje. U prepunoj Sali SO Pljevlja, poljoprivredni proizvođači su prvo upoznati sa Agrobudžetom za 2008. godinu, koji je prezentovao Rukovodilac Savjetodavne službe Vukota Stanišić. Opširnije >>

Podgorica, 5. mart 2008. godine

Savjetovanje o zaštiti bilja

U zajedničkoj organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Chemical Agrosava iz Beograda, u restoranu Ribnica u Podgorici  održano je savjetovanje o zaštiti bilja. Opširnije >>

Tivat, 25. februar 2008, Hotel „Mimoza”

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Masli-narskog društva „Boka” održana su predavanja na teme:

„Agrotehnika u maslinjaku” i „Najznačajnije štetočine i bolesti mas-line” Opširnije>>

Bijelo Polje, 12. 2. 2008. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, 12. 2. 2008. god. u zgradi Centra za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju održano je Savjetovanje iz oblasti ratarstva, sa posebnim osvrtom na tehnologiju gajenja strnih žita i krmnog bilja za stočnu ishranu. Opširnije>>

Ulcinj, 29. 1. 2008. godine

U organizaciji Savjetodavne sluzbe u biljnoj proizvodnji -Regionalni centar Bar i Udruženja maslinara Ulcinj, u prostorijama Udruženja maslinara u Ulcinju, održano je predavanje sa temama iz maslinarstva. Opširnije>>

Danilovgrad, 10. 1. 2008. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za poljoprivredu SO Danilovgrad, u četvrtak 10. 1. 2008. godine u velikoj sali SO Danilovgrad u Danilovgradu, održano je više stručnih predavanja iz oblasti savremene proizvodnje povrća. Opširnije>>