AGROPROGNOZA POČETNA STRANA

 

AKTUELNI SAVJETI

KROMPIR


AGROPROGNOZA
27.05.2011. ZAŠTITA KROMPIRA
Na lokalitetima Zeta i Tuzi, nema uslova za infekciju gljive Phytophthora infestans, uzročnika plamenjače na krompiru.
Hemijski tretman raditi samo na parcelama gdje su prisutni simptomi bolesti (sistemičnim fungicidima navedenim u prethodnoj objavi).

Pratiti sljedeću objavu.


Savjet za zaštitu krompira
Dapsiće, 27. maj 2011.

U regionu Polimlja i Nikšića stvorili su se uslovi za tretman krompira protiv plamenjače krompira (prouzrokovač gljiva Phytophtora infestan).
S obzirom da se na većini obiđenih parcela u polimskom kraju krompir nalazi u fazi sklapanja redova i još uvijek nije došlo do pojave simptoma, mogu se primijeniti kontaktni fungicidi kakvi su: Dithane M-25, Antracol WP-70, Polyram-DF, ili neki od preparata na bazi bakra: Cuproxat, Bakarni oksihlorid-50,…
U regionu Nikšića zbog povoljnijih vremenskih prilika za razvoj ove bolesti i intenzivnijeg porasta nadzemne mase postoji veći rizik da dođe do ostvarenja infekcije.
Ukoliko se primijete početni simptomi pojave ove bolesti (vodenaste, tamno-zelene pjege na listu) preporučuje se tretiranje nekim od sistemičnih fungicida: Ridomil gold MZ 68-WG, Quadris, Acrobat MZ-WG, Curzate M-WG,…

Naredni tretman planirati za 10-15 dana.  

Ivona Jočić, dipl. inž.
Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Regionalni centar Berane

19.05.2011.KROMPIR
Na području Zete i Malesije, na krompiru, stekli su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (uzročnik Phytopthora infestan).
Preporuka je sljedeća:

  • ako nema simptoma oboljenja primijeniti: Antracol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha ili Shirlan 0,4 lit/ha.
  • ako ima početnih simptoma oboljenja na biljkama, primijeniti: Ridomil Gold 2,5 kg/ha, Consento 2 l/ha, Electis 1.8 kg/ha ili Infinito 1,5 l/ha

 Sljedeći tretman planirati za 7-10 dana. 


5.5.2010. AGROPROGNOZA

Zaštita krompira od plamenjače

          Praćenjem meteoroloških faktora na lokalitetima Zeta i Tuzi, utvrđeno je da su se ostvarili uslovi za infekciju gljive Phytophthora infestans, prouzrokovača plamenjače na krompiru.
S obzirom da krompir ima u prosjeku 5-6 i više listova (u  zavisnosti od vremena sadnje), a imajući u vidu nestabilno vreme sa pojavom lokalnih pljuskova, savjetujemo proizvođače krompira na ovim lokalitetima da  izvrše hemijsku zaštitu svojih usjeva.
          Za ovaj tretman preporučuju se kontaktni, preventivni fungicidi: Antracol WP-70, Dithane M-45, Polyram-DF. Prskanje mora biti kvalitetno, sa dovoljno tečnosti. Neophodno je pripremiti i podesiti prskalice tako da se obezbjedi nanošenje preparata i na lice i na naličje lista, po čitavoj površini ujednačeno. Preporučuje se prskanje suvog lišća, a dobro je da nakon tretmana prođe nekoliko sati bez kiše da bi efekat prskanja bio bolji.

Dragana Radunović, dipl.inž.
Stručni saradnik za zaštitu bilja
Savjetodavna služba u biljnoj prozvodnji