AGROPROGNOZA POČETNA STRANA

 

AKTUELNI SAVJETI

VINOVA LOZA


19.07.2013.
Savjet za zaštitu vinove loze

          Vinogradarima koji imaju vinske sorte čija se berba planira za oko mjesec do mjesec ipo dana, predstoji posljednji hemijski tretman u ovoj vegetaciji. Preporučuje se primjena jednog preparata na bazi bakra koji će omogućiti zaštitu od tzv. „kasnih“ plamenjača (Bordovska čorba, Bakarni oksihlorid, Kocide, Funguran OH i sl.), u kombinaciji sa sumpornim preparatom protiv uzročnika pepelnice (Thiovit Jet, Microthiol dispers, Kumulus DF).
          Hemijski tretman treba obaviti u jutarnjim ili večernjim satima, kako bi se izbjeglo prskanje pri visokim temperaturama.
                                                                                               Mr Dragana Radunović
                                                                                          Stručni saradnik za zaštitu bilja


19.06.2013.
Savjet za zaštitu vinove loze

Vinova loza je u fazi porasta bobica. Nakon dužeg nestabilnog kišnog perioda, vremenske prilike su se stabilizovale.

S obzirom da je u toku zelena rezidba u cilju uklanjanja suvišnog vegetativnog prirasta, nakon ove mjere preporučuje se redovni zaštitni hemijski tretman. U ovom periodu treba posebnu pažnju obratiti na pojavu pepenice s obzirom da vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog oboljenja. Naročito pregledati gušće dijelove zasada, grozdove u senci i sl., jer se na tim mjestima obično pojavljuju prvi simptomi pepelnice. Opširnije...


05.06.2013.
Savjet za zaštitu vinove loze

      Vinogradari!

          Nestabilne vremenske prilike i dalje pogoduju razvoju uzročnika plamenjače, pa treba ovih dana ponoviti hemijski tretman. Čim dozvole vremenski uslovi (prosušeno lišće, par sati bez kiše) primeniti jedan od preparata: Pergado (4-5 kg/ha), Mikal (3-4 kg/ha), Quadris (0,075%), Cabrio top (0,15-0,2%), Folio gold (2,5-3 l/ha) i dr. Opširnije...


27.05.2013.
Savjet za zaštitu vinove loze

      Vinogradari!

           Obratite pažnju na redovnu i pojačanu zaštitu svojih zasada ovih dana, s obzirom na nestabilne vremenske prilike i gotovo svakodnevnu kišu, koja se smenjuje sa sunčanim periodima. Ovo je kritičan period za pojavu plamenjače, uzimajući u obzir da je vinova loza u fazi intenzivnog porasta lastara i cvjetanja.
           S obzirom da je od posljednje objave prošlo više od 10 dana, potrebno je odraditi hemijski tretman. Preporučuje se primjena sistemičnih fungicida kao što su: Mikal, Ridomil, Cabrio Top, Quadris (sredstva navedena u prethodnoj objavi). Opširnije...


16.05.2013.
Savjet za zaštitu vinove loze

       Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta lastara, neposredno pred cvjetanje, a u nekim lokalitetima je cvjetanje u toku.
       Ovo je i dalje kritična faza za razvoj i pojavu bolesti, pa je neophodno izvršiti hemijsku zaštitu fungicidima. U ovoj fazi preporučuje se primjena sljedećih preparata:      
 - protiv uzročnika plamenjače: Cabrio Top (0,2%), Ridomil gold MZ 68 (0,25%), Mikal flash (0,4%), Quadris (0,075%), Folio gold, Verita
- preparati za suzbijanje uzročnika pepelnice: Falcon 460 (0,04%), Crystal 250 (0,02%), Systhane 12 E (0,04%), Zato, Tilt.
       U ovoj fazi treba odraditi i prvi hemijski tretman protiv uzročnika sive truleži, dodavanjem jednog od preparata: Teldor 500-SC (0,1%), Switch 62,5-WG (0,6-0,8 kg/ha), Bravo 720-SC (1,5-2 l/ha), Pyrus 400 SC (0,2%).
       Navedena sredstva mogu se međusobno miješati.

      Mr Dragana Radunović, dipl.ing.
      Stručni saradnik za zaštitu bilja


30.04.2013.
Savjet za zaštitu vinove loze

Vinova loza se nalazi u periodu porasta lastara, koji su dužine 10 – 20 cm (zavisno od lokaliteta). U ovom periodu potrebno je odraditi tretiranje protiv plamenjače i to nekim od kontaktnih fungicida kao što su Dithan M45, Captan 50WP, Antracol WP-70 ili nekim od sistemičnih preparata Quadris Max, Falcon EC-460, Ridomil Gold 45 WG, Profiler,...

Takođe, ide i zaštita od pepelnice, naročito ako se javljala i prethodne godine u vinogradu. Do perioda cvjetanja je važno odraditi ovo tretiranje. Preparati koji se koriste su na bazi sumpora (Kossan WG, Kumulus 40 DF, Microthiol disspers, Thiovit jet 80 WG) i dinokapa Karathane Gold. Opširnije...

26.06.2012.
Savjet za zaštitu vinove loze

       Vinova loza se u većini lokaliteta nalazi u fazi porasta bobica. Nastavljaju se redovni zaštitni tretmani protiv dvije najznačajnije bolesti: plamenjače i pepelnice. U ovom periodu posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu od uzročnika pepelnice, s obzirom da vremenski uslovi pogoduju razvoju ove gljive. Naročito pratiti gušće dijelove zasada, grozdove u senci i sl., jer se na tim mjestima obično pojavljuju prvi simptomi pepelnice.
       Zaštitu vinograda bazirati na istovremenoj primjeni sistemičnih sredstava protiv plamenjače: Ridomil gold, Folio gold, Profiler, Verita, Equation-pro, Curzate, Mikal, Quadris..., i pepelnice: Talendo, Falcon, Anvil, Topas, Tilt, Crystal, Zato...
       Izbjegavati primjenu preparata na visokim temperaturama, prskati ujutru ili uveče.

Mr Dragana Radunović, dipl.inž.
Stručni saradnik za zaštitu bilja


06.06.2012.
Savjet za zaštitu vinove loze

      Nastavljaju se hemijski tretmani u cilju zaštite vinove loze od uzročnika plamenjače i pepelnice. S obzirom na intenzivni porast lastara i bobica, ovih dana treba izvršiti prskanje vinograda. Preporučuju se kombinacije sistemičnih preparata,  pri čemu treba voditi računa da se jedan isti preparat ne primjenjuje više od dva puta uzastopno.
      Za plamenjaču: Ridomil gold,  Equation pro, Quadris, Profiler, Melody combi i sl.
      Za pepelnicu: Falcon, Zato, Systhane, Topas i sl.

Mr Dragana Radunović

Stručni saradnik za zaštitu bilja

23.05.2012.
Savjet za zaštitu vinove loze

      Vinogradari!

           Obratite pažnju na redovnu i pojačanu zaštitu svojih zasada ovih dana, s obzirom na nestabilne vremenske prilike i gotovo svakodnevnu kišu, koja se smenjuje sa sunčanim periodima. Vinova loza ulazi u najkritičniju fazu kada je u pitanju plamenjača (intenzivan rast lastara i cvjetanje). Redovno obilazite svoje zasade i pratite eventualnu pojavu simptoma kako bi mogli na vrijeme intervenisati. Ukoliko primjetite simptome (uljane pjege na licu lista i bijela navlaka na naličju lišća i na cvastima) odmah obavite hemijski tretman fungicidima i skratite intervale između hemijskih tretmana na 5-7 dana.
         Primijeniti sredstva navedena u prethodnoj objavi. Opširnije...

Mr Dragana Radunović, dipl.ing.


17.05.2012.
Savjet za zaštitu vinove loze

Vinova loza je u fazi pred cvjetanje. Čim vremenski uslovi dozvole (prestanak padavina i prosušeno lišće)  treba izvršiti prskanje u cilju zaštite od uzročnika plamenjače i pepelnice, a istovremeno i prvi hemijski tretman protiv uzročnika sive truleži.
Preparati protiv uzročnika plamenjače: Curzate M (0,3%), Ridomil gold MZ 68 (0,25%), Mikal flash (0,4%), Folio gold, Verita
Preparati za suzbijanje uzročnika pepelnice: Falcon 460 (0,04%), Crystal 250 (0,02%), Zato, Tilt
Preparati za suzbijanje uzročnika sive truleži: Switch 62,5 (0,06-0,08%), Teldor 500 (0,10%), Bravo.Navedena sredstva mogu se međusobno miješati (npr. Ridomil gold+Falcon+Switch).

Mr Dragana Radunović, dipl.ing.


Savjet za zaštitu vinove loze
03.05.2012.
Vinova loza je u fazi porasta lastara koji su neujednačenog razvoja, negde tek na početku rasta, a negde dostižu dužinu i 20-ak cm.
Zbog povoljnih temperaturnih uslova za razvoj uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i mogućih najavljenih kiša u popodnevnim časovima, u ovoj fazi treba zaštititi vinograd od pomenutog patogena.
Preporučuje se primjena jednog od preparata kao što su Folpet, Antracol, Dithane, Polyram, u koncentraciji 0,2-0,25%. Tamo gdje su hemijski tretmani rjeđi zbog nemogućnosti češćeg prskanja i u lokalitetima sa čestim kratkotrajnim kišicama, treba primijeniti jedan od sistemičnih preparata kao što su Mikal flash (0,3-0,4%), Quadris (0,075%), Melody combi (0,15%), Ridomil gold combi (0,2-0,25%), Verita (0,25-0,3%) i sl.
Sredstvu protiv uzročnika plamenjače obavezno dodati preparat za suzbijanje uzročnika pepelnice: Falcon 460 EC (4-5 ml/100 m2 ), Zato 50 WG (1,5-2 g/10 l vode), Sabithane (0,04% ) i sl.      
                  
Mr Dragana Radunović
stručni saradnik za zaštitu bilja  


Savjet za zaštitu vinove loze
04.04.2012.

Simptomi crne pjegavosti na lastaruPočelo je otvaranje pupoljaka kod vinove loze. U ovoj fazi treba zaštititi vinograd od uzročnika crne pjegavosti. Preporučuje se primjena jednog od preparata kao što su Mikal flash (0,3-0,4%), Quadris Max (0,20%), Folpet (0,2-0,25%), Antracol, Dithane, Polyram. Ako je u zasadu jači napad crne pjegavosti – izbijeljeni lastari sa prisustvom sitnih crnih piknida – potrebno je obaviti dva prskanja u razmaku od 7-10 dana jednim od navedenih preparata. U slučaju jače kiše i spiranja preparata prskanje obavezno ponoviti.
Istovremeno sa zaštitom od uzročnika crne pjegavosti treba izvršiti prskanje u cilju zaštite od uzročnika pepelnice, naročito ako je ona bila prethodne godine prisutna u vinogradu. U tu svrhu primijeniti jedan od preparata: Karathane Gold (0,05-0,06%), Kumulus DF (0,3%), Thiovit Jet, Microthiol dispers i sl.
                 
Mr Dragana Radunović
Stručni saradnik za zaštitu bilja  


Agroprognoza, 27.07.2011.

Savjet za zaštitu vinove loze

Vinogradarima predstoji još jedan hemijski tretman za zaštitu vinskih sorti koje će se brati za mjesec dana. Prskanje treba obaviti preparatima na bazi bakra (Bordovska čorba, Bakarni oksihlorid, Bakarni kreč i sl.), da bi se lišće sačuvalo od kasnih plamenjača koje u nekim godinama, tokom avgusta mogu značajno oštetiti lisnu masu.
U slučaju pojave simptoma pepelnice na grozdovima (pepeljasta prevlaka na bobicama, obično u gušćim, neprovjetrenim dijelovima zasada), bakarnom sredstvu treba dodati preparat na bazi sumpora (Microthiol disspers, Thiovit Jet).

Dragana Radunović, dipl.inž.


22.06.2011. Savjet za zaštitu vinove loze

        S obzirom da je od posljednjeg izvještaja prošlo 14 dana, a uzimajući u obzir da je vinova loza u fenofazi intenzivnog porasta bobica (što je još uvijek kritičan period za plamenjaču i pepelnicu), potrebno je izvršiti prskanje vinograda.
Mogu se primijeniti preparati Ridomil gold, Profiler, Equation, Curzate ili Acrobat, u kombinaciji sa jednim od preparata kao što su Tilt, Topas, Falcon ili Zato.
U ovoj fazi treba obratiti pažnju na eventualnu pojavu pepelnice na grozdovima, s obzirom da je bolest naročito destruktivna u fazi zbijanja grozdova, posebno na onim čokotima koji se nalaze u senci, u gušćim dijelovima zasada, na mjestima gdje nije obavljena zelena rezidba.
Zbog visokih dnevnih temperatura, prskanje vršiti ujutru ili uveče.

Dragana Radunović, dipl.inž.
Stručni saradnik za zaštitu bilja


09.06.2011. ZAŠTITA VINOVE LOZE

       U svim lokalitetima završeno je cvjetanje vinove loze. Faza je porasta bobica. Posljednjih dana česti su lokalni pljuskovi u popodnevnim časovima, zbog čega lišće ostaje vlažno i tokom noći (duže od 6 sati), što pogoduje razvoju uzročnika plamenjače.
      Na svim lokalitetima povoljni su uslovi za formiranje sporangija tj. za ostvarivanje sekundarnih infekcija, pa je potrebno izvršiti prskanje vinograda!

Foto: Sporangije u vidu bjeličaste prevlake na naličju lista
       Primijeniti sredstva navedena u prethodnoj objavi. Naizmjenično primjenjivati preparate sa različitim mehanizmom djelovanja tj. ne koristiti isti preparat više od dva puta. Obratiti pažnju na kvalitet prskanja, oprskati naličje lišća.
Ne odlagati tretman u iščekivanju kiše. Dva sata nakon primjene sistemika ne postoji mogućnost spiranja preparata sa lista.
Dragana Radunović, dipl.ing.


07.06.2011. ZAŠTITA VINOVE LOZE
U većini lokaliteta na širem području Podgorice završeno je cvjetanje vinove loze. U ovoj fazi treba obratiti pažnju na plamenjaču i pepelnicu, a takođe i obaviti prvi tretman protiv Botrytis cinerea, uzročnika sive truleži.
Na lokalitetu Godinje, prethodnih dana bilo je uslova za infekciju (gljiva Plasmopara viticola, uzročnik plamenjače), pa treba obratiti pažnju na simptome bolesti u vinogradu i izvršiti hemijsku zaštitu.
Sredstva protiv uzročnika plamenjače: Quadris, Ridomil gold, Equation-pro, Pergado, Folicur i sl.
Sredstva protiv uzročnika pepelnice: Quadris, Falcon, Olymp, Anvil. Tilt i sl.
Sredstva protiv uzročnika sive truleži: Mythos, Teldor, Switch, Ronilan i sl.
Navedeni preparati mogu se miješati i istovremeno primijeniti u jednom prohodu kroz vinograd.
Hemijske tretmane vršiti u jutarnjim ili večernjim satima i kada je lišće suvo (prosušeno od kiše ili rose).

Dragana Radunović, dipl.inž. zaštite bilja
Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji
draganaradunovic@t-com.me


27.05.2011. ZAŠTITA VINOVE LOZE
U većini lokaliteta na širem području Podgorice počelo je cvjetanje vinove loze. U ovoj fazi treba obratiti pažnju na plamenjaču i pepelnicu.
Ukoliko u vinogradu nema simptoma bolesti i ako je zadnje prskanje izvršeno neposredno pred cvjetanje, nema potrebe za hemijskim tretmanom.
Međutim, ako su u zasadu prisutni simptomi bolesti (uljane pjege ili pepeljasta, brašnasta navlaka na lišću) i ako je od zadnje zaštite prošlo više od 10 dana, obavezno izvršiti prskanje vinograda.
Sredstva protiv uzročnika plamenjače: Quadris, Ridomil gold, Equation-pro, Folicur i sl.
Sredstva protiv uzročnika pepelnice: Quadris, Falcon, Olymp, Anvil i sl.
Navedeni preparati mogu se mješati i istovremeno primijeniti u jednom prohodu kroz vinograd.

Dragana Radunović, dipl.inž. zaštite bilja
Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji
draganaradunovic@t-com.me


19.05.2011. VINOVA LOZA
Na području Zete i Malesije potrebno je izvršiti zaštitu vinograda protiv plamenjače (uzročnik Plasmopara viticola).
S obzirom na intenzivni porast lastara i kratkotrajne dnevne kiše, za ovaj tretman preporučuju se sistemični fungicidi: Ridomil gold, Mikal flash, Folio gold, Galben, Quadris.

Preporučenom sredstvu obavezno dodati preparat za suzbijanje pepelnice: Talendo, Falcon, Topas, Anvil.

28.04. Savjet za zaštitu vinove loze od plamenjače

Lokaliteti:
Godinje (Crmnica), Balijače (Zeta), Sukuruć (Tuzi), Tološi (Podgorica), Barutana (Lješanska nahija) i Drušići (Rijeka Crnojevića)

Podaci sa meteoroloških stanica pokazuju da su na navedenim lokalitetima ispunjeni uslovi za ostvarenje primarnih infekcija od strane gljive Plasmopara viticola, prouzrokovača plamenjače.
Zbog toga, savjetujemo vinogradarima da ovih dana izvrše prskanje vinograda. Hemijski tretman ne treba odlagati u iščekivanju kiše, dovoljno je da list bude prosušen i da od prskanja protekne minimum 2-3 sata bez kiše.
Za ovaj tretman može se primijeniti neki od fungicida kao što su Antracol, Dithane, Folpet, Quadris, Ridomil gold, Folio gold, Mikal flash i sl.
Sredstva treba primijeniti u preporučenim koncentracijama koje su navedene u uputstvu za primjenu.

Dragana Radunović, dipl.inž.
Stručni saradnik za zaštitu bilja
Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Podgorica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simptomi crne pjegavosti na lastaru