Bijelo Polje, 13. maj 2016. godine


U Bijelom Polju je održana edukativna radionica na teme: „Sorte maline i uticaj abiotskih faktora na proizvodnju maline“, a predavanje je održao Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe; dr Đina Božović sa Biotehničkog fakulteta je imala prezentaciju „Kalemljenje voćaka“, a Mladen Aligrudić iz poljoprivredne apoteke „Agro-euro“ govorio je o novinama u tehnologiji prihrane jagodastog voća. Opširnije...

Arilje, Užice, 24. april 2016. godine

Udruženje pčelera “Pčelar” iz Bijelog Polja organizovalo je za svoje članove posjetu sajmu pčelarstva u Arilju i edukativnu radionicu u Užicu. Predstavnik Savjetodavne službe u biljnoj službi na ovom putovanju bio je Mr Nebojša Veličković. Nakon obilaska sajma i razmjene iskustava sa pčelarima Arilja, Nove Varoši, Ivanjice, Užica i Požege, pčelari su u Užicu posjetili pčelara Borka Tanovića. Upoznali su se sa tehnologijom pčelarenja porodice Tanović koja pčelari sa preko 450 košnica i ima sopstvenu proizvodnju matica. Nakon edukativne radionice Mr Nebojša Veličković je dao izjave za TV SUN o značaju pčelarstva i važnosti sticanja novih znanja i primjene tehnologija u savremenom pčelarstvu. Opširnije...


Bijelo Polje, 22. april 2016. godine

U Bijelom Polju je održana edukativna radionica na temu “Uzimanje uzoraka zemljišta i pravilno đubrenje u zasadu maline”. Predavanje je održao Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Nakon predavanja održan je okrugli sto na temu “Savremeni trendovi u proizvodnji maline”. Svoje učešće u radionici uzeli su Mr Ivona Jočić iz Savjetodavne službe, Dr Đina Božović sa Biotehničkog fakulteta, Slobodan Mitrović iz Regionalne razvojne organizacije Užice i prisutni poljoprivredni proizvođači. Cjelokupan rad radionice pratilo je Radio Bijelo Polje. Opširnije...


Bistrica, Bijelo Polje, 12. april 2016. godine

U Bistrici je održana radionica na temu „Radovi u zasadu maline“ a predavači su bili Mr Nebojša Veličković i Mr Ivona Jočić. Obiđen je zasad Konatar Selimira a polaznicima obuke kao i drugim zainteresovanim sa područja Kostenice, Bistrice, Mojkovca, prezentovane su neophodne mjere u gajenju maline i ukazano na greške koje se prave u proizvodnji. Terensku radionicu snimala je ekipa TVCG1, emisije „Agrosaznanje“. Učesnici, organizatori i predavači dali su izjave koje će biti emitovane u ovoj emisiji za poljoprivredne proizvođače. Radionici su prisustvovali i predstavnici poljoprivredne službe opštine Bijelo Polje. Opširnije...


Bijelo Polje, 8. april 2016. godine

U Bijelom Polju je nastavljena edukacija lica sa Zavoda za zapošljavanje a koji su se prijavili za osposobljavanje u oblasti proizvodnje maline. Tema radionice je bila „Sistemi gajenja maline“ a predavač je Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe. Ukazano je na pravilan izbor sistema za gajenje i na greške koje se javljaju u proizvodnji. Najbolje proizvodne rezultate daje i najzastupljeniji je sistem špalira sa obaveznim naslonom. Ovoj radionici prisustvovali su i proizvođači sa područja opštine Mojkovac, koji su iskazali želju da se iste radionice održe i na ovom području. Opširnije...

Bijelo Polje, Ravna Rijeka, 1. april 2016. godine

U Ravnoj Rijeci je održano stručno predavanje na temu “Sadnja maline i radovi u mladom malinjaku”. Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe govorio je o važnim radovima i intenzivnim mjerama u novopodignutim zasadima maline i najčešćim greškama koje se prave prilikom podizanja zasada. Učesnici radionice su aktivno učestvovali u postavljanju pitanja i na licu mjesta interesovali se za najvažnije radove u zasadima maline. Opširnije...


Bijelo Polje, 25. mart 2016. godine

U Bijelom Polju je održano stručno predavanje na temu “Biološke karakteristike i ekološki uslovi za gajenje maline“. Polaznicima radionice predavanje je održao Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Ovo je nastavak edukacije invalida rada koji su se prijavili za stručno osposobljavanje i za podizanje zasada maline.
Opširnije...

Podgorica, 23. mart 2016. godine

U OŠ „Milorad Musa Burzan“ održano je predavanje na temu „Organska proizvodnja“. Predavanje učenicima V razreda organizovala je nastavnica Vesna Kipa a o temi je govorio Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Tokom dva održana časa učenici su aktivno učestvovali i pokazali interesovanje za ovu obvlast poljoprivredne proizvodnje. Na ovaj način nastavljena je dobra saradnja između ove škole i Savjetodavne službe.
Opširnije...


22. mart 2016. godine

POVRTARSTVO

SAVJET: PROIZVODNJA RASADA

Proizvodnja rasada je u intenzivnoj fazi proizvodnje. Za proizvodnju u zaštićenom prostoru rasad je u fazi „kaljenja“, dok za proizvodnju  na otvorenom u fazi „pikiranja“ tj. presađivanja. Nestabilno vrijeme sa dosta temperaturnih oscilacija dovelo je do zaostajanja u porastu, a neodgovarajuće navodnjavanje i provjetravanje, kao i neregulisanje temperature u kombinaciji sa oblačnim danima, kod nekih je prouzrokovalo  polijeganje rasada. Tokom februara i marta mjeseca  redovna kontrola i stručna pomoć u proizvodnji poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode za sopstvene potrebe, ali i registrovanim proizvođačima rasada, nije izostala ni ove godine. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bijelo Polje, Femića Krš, 18. mart 2016. godine

U Bijelom Polju je nastavljeno stručno osposobljavanje lica sa ZZZCG koji su zainteresovani za podizanje zasada maline. Ove sedmice časovi su održani u zasadu maline na području naselja Femića Krš. O podizanju zasada maline i radovima u malinjacima govorio je Mr Nebojša Veličković a o mjerama zaštite Mr Ivona Jočić iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. 

Opširnije...


Slovenija, 11-16. mart 2016. godine

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i SPOCG organizovano je studijsko putovanje za pčelare Crne Gore.

Posjeta je uključila dvodnevnu posjeti sajmu pčelarske opreme i pčelinjih proizvoda koji se održava u Celju.

Pčelari su posjetili “Kuću meda” u Ljubljani gdje su se upoznali sa primjenom Dobre pčelarske prakse kao i sa realizovanim projektom zaštite geografske oznake slovenskog meda.

U okviru obilaska kuce meda, posjećena je i Savjetodavna služba koja radi u okviru Saveza pčelara Slovenije. Mr Nebojša Veličković predstavljao je Savjetodavnu službu u biljnoj proizvodnji. 

Opširnije...


7. mart 2016. godine

VOĆARSTVO

SAVJET: REZIDBA VOĆAKA

Rezidba voćaka se privodi kraju. U skladu sa vremenskim prilikama treba je završiti do sredine marta. Razlog više je nesvakidašnje toplo vrijeme tokom zime čime je  kretanje vegetacije počelo ranije nego je uobičajeno. Bio je mali broj dana sa niskim temperaturama pa voćke nijesu prošle kroz fiziološki značajan period niskih temperatura. U slučaju pojave temperatura ispod nule u narednim danima otvaranja pupoljaka a još više cvjetova ranocvjetnih voćnih vrsta posledica na rodnost bi moglo biti.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bijelo Polje, 05.03.2016. godine

U organizaciji NVO „Nacionalno udruženje malinara“ i „Udruženja malinara Andrijevica“ održano je predavanje na temu „Stanje i perspektive gajenja, proizvodnja i privredni značaj maline“. Ovo je prva u nizu radionica koje će biti organizovane za lica sa invaliditetom a koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Predavanje je održao mr Nebojša Veličković. Opširnije...


Bijelo Polje, 20. februar 2016. godine

U Bijelom Polju je u organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i kompanije Agromarket organizovano savjetovanje na temu "Mjere njege, ishrana i zaštita maline i povrća". Povrtarima i voćarima sa ovog područja o aktuelnim temama govorili su dipl.ing. Dragan Đorđević i dipl.ing. Miloš Stojanović iz kompanije Agromarket. Opširnije...


Podgorica (Golubovci), 19. februar 2016. godine

U petak,19. februara u organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i kompanije Agromarket iz Kragujevca, u opštinskoj sali u Golubovcima održana su  stručna predavanja iz oblasti ishrane i zaštite povrća i vinove loze, kao i prezentacija asortimana kompanije Agromarket iz Kragujevca, sa predstavništvom u Podgorici. Opširnije...


Ulcinj, 19. februar 2016.godine,   mala sala Opštine Ulcinj.

U sali Opštine Ulcinj, u saradnji kompanije Agromarket i Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji organizovano predavanje: Program ishrane i zaštite povrća i citrusa. Podršku ovom predavanju dala je i Opštinska služba za savjete iz oblasti poljoprivrede Opštine Ulcinj. Opširnije...


19. januar 2016. godine

VINOGRADARSTVO

SAVJET: RADOVI U VINOGRADU TOKOM ZIME

Rezidba vinove loze

Rezidba je veoma važna agrotehnička mjera u vinogradarskoj proizvodnji i sigurno prva mjera pri gajenju vinove loze. U zavisnosti od vremena izvođenja razlikujemo zimsku i zelenu rezidbu. Zimska je aktuelna od decembra mjeseca uglavnom u vinogradima sa većim brojem čokota radi ekonomičnosti i završetka rezidbe, poslije koje slijede operacije  izvlačenja orezane loze i vezivanje lastara. U vinogradima manje površine sa rezidbom se može početi krajem januara a završiti do bubrenja okaca u proleće. Vrijeme rezidbe jako zavisi i od klimatskih uslova u pojedinim vinogradarskim reonima. Važno je da je vrijeme suvo i bez padavina.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


14. januar 2016. godine

PRERADA

SAVJET: NJEGA VINA

Njega vina obuhvata operacije i radnje nakon završene alkoholne fermentacije kako bi se održao i kontrolisao postojeći kvalitet vina i kako bi se spriječili negativni uticaji koji bi doveli do pogoršanja tog kvaliteta.

 Možemo reći da se pod njegom vina podrazumjeva:

  • Redovno dolivanje sudova vinom i sumporisanje vina
  • Pretakanje vina
  • Bistrenje vina

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


23. novembar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: TALOŽENJA U VINU

U vinu postoje  mnoge  čestice  tj. jedinjenja koja su uzročnici mutnoće vina.

Najprije se talože grube čestice - uglavnom spontano, i ovaj proces  traje duže ili kraće zavisno  od sastava i uslova čuvanja vina.

Spontano izbistreno vino nije stabilno za duže vrijeme, i najvjerovatnije je da će se talog i zamućenja u vinu javiti čak  i tokom prve godine čuvanja vina.

Vina koja su namijenjena tržištu uglavnom se moraju bistriti odgovarajućim sredstvom za bistrenje.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Plužine, 18. novembar 2015. godine

U organizaciji udruženja pčelara iz Plužina i Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji organizovano je savjetovanje na temu „Bolesti pčela i legla“. Pčelarima i članovima udruženja predavanje je održao Mr Nebojša Veličković. Poseban akcenat dat je borbi protiv Varooe i primjeni biotehničkih postupaka i upotrebi organskih kisjelina. Preporučeno je da pčelari u nerednom periodu tretiraju pčelinja društva sa oksalnom kisjelinom, kako bi pčele imale što bolje zimovanje i uslove za kvalitetniji proljećni razvoj. Pčelari su aktivno učestvovali sa pitanjima i iznošenjem svojih iskustava u zaštiti pčela. Opširnije...


7. oktobar 2015. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: ERIOFIDNA GRINJA LISTA MALINE Phyllocoptes gracilis

Veoma ozbiljan problem u proizvodnji maline poslednjih godina predstavlja eriofidna grinja lista maline- Phyllocoptes gracilis. Ova vrsta pripada grupi Eriophida, koje su znatno sitnije od paučinara. Domaćini grinje su divlje i pitome vrste maline, kupine i neki hibridi jagodastog voća.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Danilovgrad, 05-08. oktobar 2015. godine

U Kući meda a u organizaciji Taiex misije održan je višednevni seminar na temu „Zaštita porijekla i geografske oznake meda u Crnoj Gori“. Predavač na ovu temu bio je Anton Tomec iz pčelarskog saveza Slovenije, koji je učesnicima seminara prenio iskustva pčelara Slovenije u registraciji geografske oznake „Slovenski med“. Na seminaru su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Monteorganike i SPOCG. Opširnije..

Cetinje, 1. oktobar 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji (Regionalnog centra Cetinje) održano je predavanje za proizvođače rakije lozovače sa područja Opštine Cetinje.
Danijela Zuber, dipl. ing. prehrambene tehnologije, govorila je o proizvodnji lozovače vrhunskog kvaliteta tj. ukazala je na greške koje se  prave u ovoj tehnologiji dala  savjete za njihovu prevenciju. Opširnije..


Spuž, Danilovgrad,  29. septembar 2015.
Obilazak zasada jabuke i proizvodnja rakije jabukovače

 
U sklopu redovnih terenskih aktivnosti, stručne saradnice službe Dragana Radunović i Danijela Zuber obišle su zasade jabuke i proizvodnju rakije jabukovače. Dragana Radunović, master inž., stručni saradnik za zaštitu bilja, izvršila je zdravstveni pregled voćnih stabala jabuke. U razgovoru sa proizvođačima ona je ukazala na prateće probleme u proizvodnji jabuke, sa aspekta pojave štetnih organizama.

U razgovoru sa proizvođačima voćne rakije jabukovače, Danijela Zuber, dipl.ing.prehrambene tehnologije, ukazala je na najčešće greške u proizvodnji. Pojašnjene su nedoumice oko momenta otpočinjanja destilacije tj. dužine čuvanja  prevrelog voćnog kljuka. Sa destilacijom treba otpočeti najkasnije 15-20 dana od momenta završetka fermentacije. Opširnije..


Mojkovac,    23.09.2015. godine
Bijelo Polje, 24.09.2015. godine

Stručni saradnici Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji dipl.ing.zaštite bilja Vesna Tončić i dipl.ing. ratarstva i povrtarstva Svetlana Bubanja su u okviru redovnih aktivnosti obišle poljoprivredne proizvodjače iz sela Polja kod Mojkovca. Tom prilikom proizvodjačima su ukazale na mjere zaštite koje moraju odraditi u malinjaku nakon berbe, na značaj agrohemijske analize zemljišta i postupak uzorkovanja zemljišta kao i na  uslove i potrebnu dokumentaciju prilikom apliciranja za Agrobudžetsku liniju "Podrška podizanju i modernizaciji / opremanju proizvodnih voćnih zasada". Opširnije...


Bijelo Polje, 16. septembar  2015. godine

NA SJEVERU POČELO SILIRANJE KUKURUZA

U okviru redovnih radnih aktivnosti stručne saradnice Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Svetlana Bubanja, dipl.ing. ratarstva i povrtarstva i Vesna Tončić, dipl. ing. zaštite bilja obišli su proizvođače sa područja Bistrice kod kojih je ovih dana počelo siliranje kukuruza, a u toku je i vađenje krompira. Na sjeveru Crne Gore u zavisnosti od vremenskih uslova siliranje kukuruza počinje sredinom septembra. Silažni kukuruz se najčešće ubira u fazi voštane zrelosti zrna. Opširnije...


24. septembar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: GREŠKE U PROIZVODNJI VOĆNIH RAKIJA

Pri proizvodnji rakija, aparat za destilaciju tzv. kazan treba da je zadovoljavajućeg kvaliteta.
On se uglavnom izrađuje od elektrolitičkog bakra. Debljina dna treba da je 6-8 mm-ukoliko je dno tanje može doći do progorevanja i dobijanja tzv ,,dimljive rakije“.

Ono o čemu treba povesti računa, a što u praksi uglavnom i nije tako, jeste da dužina parovodne cijevi bude min 3m, i da cijev bude diskretno nagnuta ka kazanu a ne ka hladioniku-tabarci!!!

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


16. septembar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: ODREĐIVANJE SADRŽAJA ŠEĆERA U VOĆNOM KLJUKU

Određivanjem sadržaja šećera u voćnom kljuku možemo utvrditi da li je sav šećer u kljuku prevreo tj. da li je fermentacija (vrenje) završena.

Najprije je potrebno uzeti pravilno uzorak kljuka. Kljuk treba dobro promiješati i uzeti količinu od oko 1/2-1l. Zatim treba kljuk profiltrirati jer se sadržaj ekstrakta ispituje u tečnom dijelu. Ekstrakt kljuka pored šećera čine još mineralne materije, organske kisjeline, manit, glicerin i mnoge dr. materije koje nijesu šećeri i koje doprinose gustini kljuka.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


15. septembar 2015. godine

RATARSTVO

SAVJET: VAĐENJE, SKLADIŠTENJE I ČUVANJE KROMPIRA 

Vađenjem krompira završava se proces proizvodnje, odnosno vrši se ubiranje plodova rada obavljenog tokom godine. Krompir treba vaditi kada su krtole završile razvoj, odnosno postigle punu zrelost, a pokožica je dovoljno čvrsta i ne ljušti se. Vađenje krompira predstavlja važnu i složenu operaciju jer zbog povoljnog hemijskog sastava krompir je idealan supstrat za razvoj mikoroorganizama, prouzrokovača bolesti.
Pokožica štiti unutrašnjost krtole i veoma je važno sačuvati pokožicu neoštećenu ili u slučaju krtole oštećenja prilikom vađenja, transporta i sortiranja obaviti njeno liječenje.
U vrijeme vađenja krompira cima može biti još zelena. Zelena cima je prisutna kod usjeva koji se vadi nezreo zbog visoke cijene mladog krompira na tržištu i radi obezbjeđenja kvaliteta (kod sjemenskog krompira).

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Beograd, 10. septembar 2015. godine

U Institu za primjenu nauke u poljoprivredi  a u okviru HERD projekta održana je radionica:

“Assesment, Measurement and Evalution of Extension and Education”

“Procjena, mjerenje i evaluacija savjetodavstva i obrazovanja”

Opširnije...


11. septembar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: ZAŠTITA MASLINA OD MUVE MASLINE 

Savjetuju se maslinari da izvrše tretiranje masline radi zaštite ploda od napada muve masline. Posljednji pregled klopki i plodova nadležnih iz Biotehničkog fakulteta na prisustvo muve masline koji je urađen 10. septembra pokazao je da je došlo do povećanja brojnosti muve u oba tipa klopki (Mc Phail i žute Ijepljivie ploče) kao i povećanja infestacije. Trenutna meteorološka situacija odnosno kiša i pad temperature pogodovali su razvoju muve masline.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bar, 3. septembar, 2015. godine

Stručni saradnici Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji regionalnog centra Bar - Slavica Kontić, dipl.ing.za zaštitu bilja i Miloš Vuksanović, dipl.ing. agronomije započeli su obilazak maslinara i maslinjaka sa predstavnicima Društva maslinara Bar (Petar Milić, agronom i doskorašnji predsjednik Skupštine Društva maslinara Bar, Ćazim Alković predsjednik i Fahrudin Mujić, sekretar).
Opširnije...


Crmnica, Godinje, 3. septembar 2015.

Počela berba grožđa

U vinogradarskim rejonima Crmnice počela je berba grožđa. Za razliku od prošle godine, ova godina je bila dobra za vinogradare, s obzirom da vremenski uslovi nisu pogodovali razvoju plamenjače, pepelnice i sive truleži, tri najvažnije bolesti u vinogradima. Grožđe je ove godine odličnog kvaliteta,  prinos je takođe zadovoljavajući.

Stručne saradnice Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji obišle su vinogradare Crmničkog regiona.

Danijela Zuber, dipl.ing. prehrambene tehnologije, objasnila je vinogradarima da su mane i bolesti vina uglavnom posljedica nepra-vilnosti i grešaka učinjenih na samom početku prerade grožđa i da je zbog toga vrlo važno voditi računa o kva-litetu i zdravstvenom stanju sirovine koja ide u preradu. Ona je savjetovala vino-gradare da ne treba muljati toplo grožđe, kako ne bi došlo do porasta temperature tokom fermentacije. Optimalna temperatura fermentacije za sortu Vranac je 25°C.

Opširnije...


Nikšić, 2. 08. 2015. god.

U Nikšiću je 2. avgusta proslavljena pčelarska slava a organizator i domaćin manifestacije bilo je Udruženje pčelara iz Nikšića.

Osim tradicionalno svečanog dijela okupljenim pčelarima sa područja Nikšića, Berana, Podgorice, Cetinja, Danilovgrada, Šavnika, Plužina, predavanje o pripremi pčelinjih društava za zimovanje održao je Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne služne u biljnoj proizvodnji.

Prisutni pčelari, njih više od 110, na kraju predavanja imali su mogućnost da komentarišu, postavljaju pitanja i razmijene iskustva o protekloj sezoni.

Opširnije...


5. avgust 2015. godine

PRERADA

SAVJET:OCJENA VINA ČULOM UKUSA

Nedavna istraživanja su pokazala da nervni receptori, kojih ima oko 9.000, na cijeloj površini jezika mogu detektovati sve različite ukuse.

Kombinacija ukusa, zajedno sa kombinacijom aroma, stvara tzv “flavour“ vina. Na “flavour“ oko 75% utiče miris dok 25% čini ukus.

Uopšteno identifikujemo 4 ukusa: slatki, kisjeli, gorki i slani. U Aziji govore još o “umami“ ukusu, što bi prevedeno na naš jezik značilo “izvrsno“.

Kada govorimo o vinu imamo slatki, kisjeli i gorki ukus.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


26. jun 2015. godine

ZAŠTITA BILJA - AKTUELNO

SAVJET: CRNA PJEGAVOST PARADAJZA - Alternaria solani

Crna ili koncentrična pjegavost  je veoma rasprostranjeno oboljenje paradajza uzrokovana gljivicom Alternaria solani. Takođe se javlja i na krompiru (rijetko i s manjim posljedicama na ostalim biljkama iz porodice pomoćnica – paprika i patlidžan). Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


27. maj 2015. godine

ZAŠTITA BILJA - AKTUELNO

SAVJET: JABUKIN SMOTAVAC - Cydia pomonella

Ovaj insekt predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina jabuke. Osim jabuke smotavac se razvija i u plodu dunje, oraha, kruške, kajsije, breskve. Riječ je isključivo o štetočini ploda kako zelenog tako i zrelog. Zeleni plodovi opadaju dok oni zreli gube i upotrebnu vrijednost zbog prisustva gusjenica kao i zaprljanosti ploda od izmeta. Takvi plodovi se ne mogu čuvati jer su podložni napadu fitopatogenih gljiva - truleži. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


20. maj 2015. godine

Aktuelno - Savjet maslinarima

Maslina je trenutno u fazi pred cvjetanje i otvaraju se prvi cvjetovi u resi. Krajnji je rok započeti zaštitu protiv cvjetne generacije maslininog moljca (Prays olea). Leptir nakon polaganja jaja u blizini čašičnih listića na cvjetovima  u resi, omogućava ispiljeloj gusjenici izgrizanje cvjetnog pupoljka. U cvjetanju zato može doći do značajnih šteta. Opširnije...

19. maj 2015. godine

PRERADA

SAVJET: ZNAČAJ KVALITETA VOĆA I POVRĆA ZA NJIHOVO ČUVANJE 

Tokom čuvanja voća i povrća značajno je očuvati njihov kvalitet u što dužem vremenskom periodu kako bi se produžilo vrijeme njihovog korišćenja u svježem stanju.
 Kvalitet proizvoda koji se stavlja na čuvanje zavisi od:

  • Vrste proizvoda
  • Agrotehničkih mjera - đubrenja, navodnjavanja, vremena i načina berbe.
  • Agro-klimatskih uslova

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bar, 14. maj 2015. godine,

Radionica za maslinare - Paunovo oko, Maslinin moljac

U organizaciji Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju, Regionalni centar Bar, u saradnji sa Udruženjem maslinara Bar, održana je radionica za maslinare.  Teme radionice su bile iz oblasti zaštite masline od bolesti i štetočina sa osvrtom na značajnu bolest masline Paunovo oko i štetočine koje napadaju maslinu u ovom periodu. Opširnije...

Petnjica, 05. maj 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za poljoprivredu Opštine Petnjica održana je radionica za poljoprivredne proizvođače. Dipl.ing. Darinka Grubović je prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentovala mjere podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu kao i način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i dokumenta koja će biti potrebno ispuniti prilikom registracije korisnika. Opširnije...

27. april 2015. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: ANTRAKNOZA JAGODE 

Prvi simptomi bolesti javljaju se na cvjetovima u proljeće i to pri povoljnim uslovima za razvoj gljive - Colletotrichum fagariae (dosta kiše i visoke temperature vazduha). Simptomi na cvjetovima su u obliku paleža. Bolest se kasnije intenzivno širi i razvija na zelenim plodovima. Pjege su u početku okrugle, a kod jakog napada se spajaju i prave  udubljenja nepravilnog oblika.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Kolašin, 20. 4. 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke i Službe za poljoprivredu Opštine Kolašin održana je radionica za poljoprivredne proizvođače.
Dipl.ing. Momčilo Kuveljić i Dipl.ing. Svetlana Bubanja su prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentovali mjere podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu kao i način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i dokumenta  koja će biti potrebno ispuniti prilikom registracije korisnika. Opširnije...


Cetinje, 17. 4. 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, u saradnji sa Službom za selekciju stoke, održana je prezentacija Agrobudžeta za 2015. godinu za poljoprivredne proizvođače sa područja Cetinja. Danijela Zuber, dipl.ing. prehrambene tehnologiji, prezentovala je podrške biljnoj proizvodnji – direktnu podršku ratarskoj proizvodnji, podršku povrtarskoj proizvodnji, direktnu podršku proizvodnji duvana, podršku razvoju maslinarstva, podršku razvoju vinogradarstva i vinarstva, podršku podizanju višegodišnjih zasada ljekovitog i aromatičnog bilja, podršku podizanju i modernizaciji/opremanju proizvodnih voćnih zasada, unaprijeđivanje kvaliteta proizvoda i organsku proizvodnju. Opširnije...


Mojkovac, 09. 4. 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke i Službe za poljoprivredu Opštine Mojkovac održana je radionica za poljoprivredne proizvođače. Dipl.ing. Momčilo Kuveljić i dipl.ing. Svetlana Bubanja su prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentovali mjere podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu kao i način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i dokumenta  koja će biti potrebno ispuniti prilikom registracije korisnika. Opširnije...


26. mart 2015. godine

PRERADA

SAVJET: HACCP 

Prema definiciji koju je dao Codex Alimentarius  HACCP je sistem za identifikaciju, ocjenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbjednost hrane! HACCP sistem djeluje tako što se najprije identifikuju rizične tačke proizvodnje tj. tačke u kojima može doći do kontaminacije proizvoda, a nakon toga određuju se preventivne mjere za kontrolu tih tačaka i sprečavanje  kontaminacije. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Budva, 41 Sajam hrane, 13. mart 2015.

U okviru Sajma održano stručno predavanje „Zaštita vinove loze”

Na poziv organizatora, u okviru sajamske manifestacije koja se tradicionalno održava u Budvi, a u ime Biotehničkog fakulteta u Podgorici, Dragana Radunović, master inž., stručna saradnica za zaštitu bilja, održala je predavanje na temu:

„Zaštita vinove loze”.

Opširnije...


Cetinje, 11. mart 2015.  

Održana stručna predavanja za vinogradare:
„Zaštita vinove loze”
,,Tehnologija proizvodnje crnih vina”
 

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, 11. marta 2015. održana su stručna predavanja za vinogradare sa ovog područja. Opširnije...


Golubovci, Tuzi, 04-10. mart 2015. godine

Izuzetno promjenjivo vrijeme praćeno velikim temperaturnim oscilacijama uticalo je i na proizvodnju rasada povrća. Po pozivu poljoprivrednih proizvođača sa područja ove dvije Gradske opštine, a u sklopu redovnih obilazaka terena, mr Branka Nikolić, stručni saradnik za ratarstvo, povrtarstvo i zemljište u Savjetodavnoj službi za biljnu proizvodnju Podgorica, obišla je više proizvođača rasada povrća radi davanja stručnih savjeta oko proizvodnje rasada. Savjeti su se najviše odnosili na regulaciju temperature, načina i količine vode za navodnjavanja, izbora vrste i količine đubriva za prihranu, trajenje procesa kaljenja, kao i mogućnosti zasušivanja rasada. Opširnije...


Tuzi, 03. mart 2015. godine

Promjenljivo vrijeme je uticalo da se rezidba voćaka na područjima opština Podgorica i Danilovgrad na dosta imanja nije završila. U cilju edukacije proizvođača redovni terenski obilasci su maksimalno iskorišćeni da se zainteresovanim voćarima i vinogradarima na imanjima stručno  i temeljno  pokaže rezidba.
Na jednom od gazdinstava u GO Tuzi mr Ljiljana Pajović, stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo u Savjetodavnoj Službi u biljnoj proizvodnji – Podgorica, na poziv proizvođača održala je radionicu na temu rezidbe trešanja.  Opširnije...


Budva,Petrovac, 28. februar 2015. godine
Bar, Ulcinj, 1. mart 2015. godine

Aktivnosti Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji  nastavljaju se u 2015. godini organizovanjem radionica za poljoprivrednike i praktičnom  obukom na terenu. Ovom prilikom radionica je organizovana sa maslinarima  Budve,  u Domu kulture u Petrovcu, a predavanje iz zaštite bilja  je održala Slavica Kontić, savjetnica za zaštitu bilja u regionalnom centru Bar, tema ,,Integralna zaštita masline“. Opširnije...

Andrijevica, 6. februar 2015. godine

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji organizovala jesavjetovanje na temu „Gajenje šumske jagode i maline“. Pored voćara sa područja Andrijevice, na savjetovanju su učestvovali poljoprivredni proizvođači iz Plava, Gusinja i Rožaja. Najavljen je nastavak ovakvih radionica u drugim opštinama sjevernog i centralnog područja Crne Gore. Opširnije...


Berane, 6. februar 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji održana je radionica na temu „Gajenje jagodastog voća“. Prisutnim voćarima sa područja opštine o proizvodnji jagodastog voća, stanju na tržištu voća u okruženju govorili su: mr Nebojša Veličković, dipl. ing. Darinka Grubović, dipl. ing. Mira Kotlaja, dipl. ek. Nebojša Protić i dipl. ing. Vesna Maljak. Opširnije...


Mojkovac, 5. februar 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i lokalne uprave u Mojkovcu je održana radionica na temu „Intenzivna proizvodnja maline i jagode“. Prisutnim voćarima, članovima poljoprivrednih udruženja na ovu temu govorili su: mr Nebojša Veličković, dipl. ing. Mira Kotlaja, dipl. ek. Nebojša Protić i dipl. ing. Vesna Maljak.
Opširnije...


Bijelo Polje, 5. februar 2015. godine

U Bijelom Polju je u organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji organizovano savjetovanje na temu „Tehnologija gajenja jagodastog voća“. Voćarima sa ovog područja koji su došli u ogromnom broju govorili su: mr Nebojša Veličković, dipl. ing. Mira Kotlaja, dipl. ek. Nebojša Protić i dipl. ing. Vesna Maljak. Opširnije...


28. januar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: Osnove degustacije vina 

Postoji nekoliko načina degustacije vina:

  • Horizontalna - ocjenjuju se vina iz iste berbe
  • Vertikalna - ocjenjuju se i upoređuju vina iz različitih berbi
  • Slijepa - ocjenjivač nema nijednu informaciju o vinu
  • Poluslijepa - ocjenjivač zna tip vina ili odakle je vino

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


23. januar 2015. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: RAK MASLINE 

Rak masline je bolest koja je poznata još od vremena starih Rimljana. Danas je proširena na svim područjima gdje ima njenih domaćina, prvenstveno masline, a potom oleandera.
 Bolest uzrokuje bakterija Pseudomonas savastanoi  koja je uvijek prisutna u maslinjaku.

Tipični simptomi prisustva ove bolesti je pojava izraslina-gala na svim vegetativnim organima masline, a najčešće na mlađim grančicama i osnovnim granama. Gale mogu biti pojedinačne ili grupisane. Kako bolest napreduje gale postaju veće i užljebljuju se u koru. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Plužine, 25. 12. 2014. godine

U Plužinama je održana radionica na temu „Bolesti pčela i legla“. Predavanje je održao Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Prisutni pčelari su pokazali značajno interesovanje za primjenu novih, organskih sredstava u borbi protiv najvećih i najopasnijih bolesti.

Opširnije...


Bijelo Polje, 23. 12. 2014. godina

Na godišnjoj skupštini pčelara u Bijelom Polju, pored tekućih pitanja i aktivnosti u narednom periodu, pčelari su se upoznali sa aktuelnim IPARD like projektom i registrom poljoprivrednih gazdinstava.

Predsjednk Skupštine pčelara i stručni saradnik iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Mr Nebojša Veličković, upoznao je pčelare o mogućnostima aplikacije i dobijanja grant podrške za investicije u oblasti pčelarstva.

Prisutni pčelari su upoznati na koji način i za koje investicije mogu ostvariti podršku u iznosu 50% do 65%.

Opširnije...

Limljani, 24. 12. 2014. godine

,,Zaštita vinove loze“, „Kvarenja vina“, prezentacija IPARD like mjera za vinogradare i vinare Crmnice

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji održana su stručna predavanja za vinogradare i vinare crmničkog regiona.

Opširnije...


Plužine, 11.12.2014. godine

U organizaciji NVO Green Piva i udruženja pčelara u Plužinama je održana radionica iz oblasti pčelarstva.

Tema radionice je bila „Dobra pčelarska praksa i izazovi u pčelarstvu“.

Predavač je bio Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji.

Nakon prezentacije pčelari su uzeli učešća u raspravi i dobili odgovore na  postavljena pitanja.

Opširnije...


Plužine, 11.12.2014. godine

U Plužinama je u organizaciji NVO Green Piva i udruženja pčelara za učenike Srednje mješovite škole održano predavanje iz oblasti pčelarstva. Učenicima trećeg razreda na temu “Biodiverzitet i potencijali u razvoju pčelarstva” govorio je Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Učenici su pokazali značajno interesovanje za stanje biodiverziteta i za mjere koje se preduzimaju za njegovo očuvanje. Opširnije...


Podgorica, 8. decembar 2014. godine

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore

Javni poziv za dodjelu sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva – IPARD like


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva. Poziv se objavljuje u okviru IPARD like projekta, koji finansira Evropska unija, a implementira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Svjetskom bankom.

Cilj projekta je pružanje bespovratne podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva u cilju uvođenja i implementacije mjera ruralnog razvoja, povećanja konkuretnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, kao i uvođenja i jačanja evropskih standarda proizvodnje hrane.

Preuzmi Javni poziv...

Preuzmi brošuru...


Golubovci, 3. decembar 2014. godine

SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI POVRĆA

U  organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i GO Golubovci održano je Savjetovanje o proizvodnji povrća.
Teme savjetovanja su bile:
- Proizvodnja paradajza na otvorenom
- Proizvodnja dinje u zaštićenom prostoru
- Standardi kvaliteta povrća u EU
Opširnije...


Zlatibor, Srbija, 24-28. novembar 2014. gorine

VII KONGRES O ZAŠTITI BILJA,

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru je održan naučni skup, VII KONGRES O ZAŠTITI BILJA pod nazivom „Integralna zaštita bilja – naučno-utemeljen iskorak ka održivoj poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi“.
U okviru stručnih i naučnih predavanja na Kongresu su prezentovani rezultati najnovijih dostignuća u oblasti zaštite bilja kod nas i u svijetu. Održano je niz predavanja po pozivu, kao i prezentacije radova u vidu postera, velikog broja naučnih radnika iz više zemalja svijeta. Zvanični jezici skupa bili su engleski i ruski. Opširnije...


Danilovgrad, 28. novembar 2014. godine

U organizaciji Savjetodavne Službe u biljnoj proizvodnji i Službe za poljoprivredu Opštine Danilovgrad održano je predavanje iz voćarstva.
Gost predavač je bio prof. dr Dragan Milatović sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu.
Tema predavanja je bila "Tehnologija proizvodnje - podizanje intenzivnih zasada trešnje"
Poziv za prisustvovanje je upućen voćarima iz Podgorice, gradskih Opština Golubovci i Tuzi, Danilovgrada i Cetinja.
Velikom broju prisutnih nakon skoro dvočasovnog predavanja profesor je odgovarao na pitanja iz proizvodnje trešanja i drugih koštičavih voćnih vrsta. Opširnije...


NAJAVA: Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji organizuje Savjetovanje iz povrtarske proizvodnje, u srijedu 03. 12. 2014. godine u sali GO Golubovci sa početkom u 10h.

Teme su: PROIZVODNJA PARADAJZA NA OTVORENOM, PROIZVODNJA DINJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU I STANDARDI KVALITETA ZA POVRĆE. Predavač je prof. dr Žarko Ilin, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

29. novembar 2014. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: KREČENJE VOĆAKA 

Mnogi ne znaju zašto se debla voćaka premazuju krečom. Neupućeni misle da se radi o uljepšavanju, pa tako debla premazuju tek u proljeće. Ali pravo vrijeme za krečenje voćke je upravo sada, u jesen. Debla voćaka premazujemo kako bismo spriječili naglo zagrijavanje pod uticajem sunčevih zraka. Naime, nakon niskih temperatura, koje uz tlo znaju biti i nekoliko stepeni niže nego u meteoroškoj kućici, jutrnji zraci naglo zagrijavaju deblo. Ova pojava je češća tokom hladnih noći i toplih zimskih dana kada se kora zagrijava dvojako i to direktinim sunčevim zračenjem i refleksijom od snijega na tlu od kojeg se sunčeva svjetlost odbija i pogađa stablo/koru voćke. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Golubovci, 27. novembar 2014. godine

U organizaciji Poljoprivredne apoteke AGROEURO iz Golubovaca, a u saradnji sa Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji, organizovana je edukacija za poljoprivredne proizvođače. Teme predavanja su se odnosile na značaj  pravilne oplodnje  povrća, kao i prednosti biološke zaštite. Opširnije...


Nudo, 19. novembar 2014. godine

Saradnjom regionalnih centara, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Cetinja i Nikšića održano je predavanje za vinogradare i vinare Nudola.
Rajko Grozdanić, dipl.ing. voćarstva i vinogradarstva govorio je o uzgojnim oblicima u vinogradarstvu. Opširnije...


Podgorica (Tuzi), Ulcinj, 17-18. novembar 2014. godine

Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, GO Tuzi i Opštine Ulcinj, održana je dvodnevna stručna edukacija za poljoprivredne proizvođače sa tog područja.
Teme predavanja su se odnosile na plantažno gajenje ljekovitog i aromatičnog bilja, ali su predstavljeni i ekonomski efekti ove proizvodnje. Opširnije...


Andrijevica, 13. novembar 2014. godine

U Organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji organizovana je edukativna radionica za voćare sa područja Andrijevice. Prisutne poljoprivredne proizvođače o mjerama agrobudžeta i uslovima za ostvarivanje prava na subvenciju upoznala je Dipl.ing. Darinka Grubović. Mr Nebojša Veličković i Dipl.ing. Rajko Grozdanić govorili su o podizanju zasada i intenzivnim tehnologijama gajenja voćaka. Opširnije...


Berane, 13. novembar 2014. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji u Beranama je održano savjetovanje na aktuelne teme iz voćarstva. Dipl. Ing. Rajko Grozdanić govorio je o savremenim sistemima voćnjaka i intenzivnoj tehnologiji. Dipl.ing. Darinka Grubović je upoznala prisutne voćare o mjerama agrobudžeta i uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na subvenciju. Mr Nebojša Veličković je govorio o podizanju voćnjaka u narednom periodu. Opširnije...


12. novembar 2014. godine

PRERADA

SAVJET: SUMPOR-DIOKSID (SO2) U VINU 

Mnogi naši proizvođači vina se, i dan danas, odriču od upotrebe sumpor-dioksida kao značajnog enološkog sredstva. Sumpor je najstarije korišćeno sredstvo u vinarstvu (koristio se još u srednjem vijeku prilikom spravljanja vina).
Sumpor-dioksid se prvi put dodaje prilikom muljanja grožđa i to najčešće kao kalijum-metabisulfit (vinobran) koji reaguje sa kisjelinama u grožđu oslobađajući sumpor-dioksid. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Strana 1 2 3 4 5 6